KRYŠTOF

Anglická školka Kryštof > Příprava pro ZŠ


Příprava pro nenásilný přechod do základní školy je koncipována formou her, později též formou pracovních listů a realizována pod názvem MAGIC SCHOOL. Dětem se věnuje zkušený a kvalifikovaný pedagog. Dobře zvolený termín přípravy (vždy v dopoledních hodinách) a cílené zaměření (viz níže) je zárukou smysluplné přípravy.

MAGIC SCHOOL je zaměřena na tyto oblasti:
  • matematické představy (méně x více, třídění, určení množství, …)
  • prostorovou a časovou orientaci (umístění, časová posloupnost, …)
  • zrakové rozlišování (skládání obrázku, rozlišovací schopnosti, …)
  • sluchové vnímání (sluchová diferenciace, sluchová analýza, …)
  • paměť
  • řeč (nadřazené pojmy, antonyma, synonyma, …)
  • grafomotorika (kresba, kresba geometrických tvarů, nápodoba písma, …)

Ve velké míře je u předškoláků kladen důraz na rozhodování a na s rozhodnutím spojenou zodpovědnost, děti jsou tak vedeny k samostatnosti.

Jsme nositeli certifikátu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ, který nás opravňuje k testování školní zralosti. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - Přidaná hodnota společenství - "Investice do rozvoje vzdělávání". Dle přání rodičů provádíme jedno testování na podzim, druhé pak v případě potřeby v jarních měsících. Výsledky tohoto testování jsou nejen jasnou informací o školní zralosti jednotlivých dětí, ale i dobrým vodítkem při dalším zkvalitňování naší předškolní přípravy. Dalším pozitivem projektu je i metodická příručka, která přípravu vhodně doplňuje. I tato příprava do školy obsahuje prvky MONTESSORI pedagogiky.