KRYŠTOF

Anglická školka Kryštof > Učební plán


KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLKA je určená dětem všech národností i bez znalosti angličtiny od 2,5 do 7 let. KRYŠTOF poskytuje jedinečný program pro malé skupinky dětí (max 6) vedený anglickými rodilými mluvčími. Program je založený na učení mateřskému jazyku, tudíž srozumitelný všem dětem bez rozdílu i bez předchozích znalostí anglického jazyka.

Angličtina s KRYŠTOFem je radostná, zábavná a hravá. Je motivující k dotazování a objevování i praktickému okamžitému používání. Důležitými činnostmi jsou hry, písničky a říkanky. Základem pro výuku jsou britské osnovy , Primary English Curriculum Framework (PEFC), zpracované pro potřebu výuky dětí v předškolním věku doplněné prvky MONTESSORI pedagogiky. Nabyté vědomosti a dovednosti jsou základem pro přirozený a úspěšný přechod dítěte na základní školu, a to včetně škol dvojjazyčných česko-anglických nebo mezinárodních.

Základy PEFC zahrnuje tyto oblasti:
  • Personal, Social and Emotional Development
  • Communication, Language and Literacy
  • Knowledge and Understanding of the World
  • Math Development
  • Physical Development
  • Creative Development

Tématické okruhy:
Celý program KRYŠTOF je založen na principu dlouhodobých projektů (témat), na kterých děti pracují po dobu jednoho až dvou týdnů. Ve shodě s tímto tématem vybíráme beletrii, písničky, říkanky i doprovodné aktivity včetně her.

Příkladem takových projektů je například TRANSPORT, MY TOWN, OCCUPATION, SHAPES, CLOTHES a další. Většinou je konec projektu ukončen zastřešující akcí.

Práce dětí ukládáme do jejich portfolia, které tak dá na konci školního roku ucelený přehled o projektech i vývoji dítěte. Portfolia jsou na požádání rodičům k dispozici v průběhu školního roku. Další možností, jak se rodič může informovat o náplni jednotlivých projektů, je 10 bulletinů, které jsou k dispozici v měsíčních intervalech. Rodič má tak možnost se nejen seznámit se slovní zásobou a písničkami, ale i metodickými postupy, cíli a tituly použité beletrie. V neposlední řadě rodičům nabízíme individuální rodičovské schůzky.