KRYŠTOF

Kryštof Club Junior > Zkoušky CAMBRIDGE


CO JSOU CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY?
Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti (pro děti a mládež ve věku 7-14 let).

Club Junior nabízí:
  • cílenou intenzivní přípravu k jejich složení v programu EXAMS
  • postupnou přípravu napříč programy PROGRESS a COMPACT
  • možnost účastnit se zkoušek „nanečisto“ - YLE (Starters, Movers, Flyers), KET a PET for SCHOOLS

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO DĚTI (Cambridge Young Learners English Tests)
Zkoušky YLE je soubor motivačních jazykových testů angličtiny zaměřených na děti na základní škole (cca 7-12 let) a poskytují dětem jednoduchou cestu ke zlepšení angličtiny. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Testy například neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl". Každý žák je oceněn procentuálně za svou snahu. YLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers.

A0_STARTERS
Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

A1_MOVERS
Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7 minut). A2_FLYERS Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

KET, PET a FCE for Schools byly vytvořeny nedávno pro studenty ve věku 11–14 let. Mají stejnou strukturu, typy úkolů i výsledek (certifikát) jako klasické zkoušky KET a PET. Rozdíl i výhoda spočívají v tématech, jež byla vytvořena s konkrétním zaměřením na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku. Spolu s výběrem témat, jež jsou dětem bližší a jež mají užší vztah k jejich životu a prostředí, studenti také jistě ocení fakt, že při ústní zkoušce budou hovořit s kandidátem v podobném věku.

A2_KET for SCHOOLS
První krok pro žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Obsah zkoušky: čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), poslech (přibližně 40 minut), mluvení (10-12 minut).

B1_PET for SCHOOLS
Testuje komunikativní způsobilost žáků ve věku od 11 do 14 let v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Žák na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny v kontaktu s rodilými mluvčími i cizinci. Obsah zkoušky: čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), poslech (přibližně 40 minut), mluvení (10-12 minut).

B2_FCE for SCHOOLS
FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. FCE je široce uznávaná. Zkouška má 5 částí, každá část tvoří 20% celkového hodnocení. Lze ji uplatnit na jednotlivých univerzitách a v dalších institucích. Obsah zkoušky: čtení (1 hodina), psaní (1 hodina a 20 minut), použití angličtiny (45 minut) poslech (přibližně 40 minut), mluvení (14 minut).

Pro více informací navštivte: Společný evropský referenční rámec.