KRYŠTOF

KRYŠTOF a CLIL v ZŠ Černošice

Kryštof Club Junior

Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. Současná školní kurikula umožňují integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů, což CLIL plně reflektuje. Kromě toho jeho realizace přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Jednoduše řečeno ve spolupráci s vedením ZŠ Černošice jsme připravili otevření jedné 1. třídy s výukou některých povinných předmětů v anglickém jazyce. Těmito předměty je kromě angličtiny samotné i prvouka, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Lektory pro tento projekt jsou proškolení rodilí mluvčí s praxí a zkušenostmi.

Chcete-li se o projektu dozvědět více, navštivte web ZŠ Černošice www.zscernosice.cz. Zápis do projektu je podmíněn zápisem do ZŠ Černošice