KRYŠTOF

KRYŠTOF a CLIL v ZŠ Černošice

Kryštof Club Junior

V ZŠ Černošice je vždy jedna třída z ročníku na 1. stupni zapojena do projektu CLIL. V praxi to znamená, že v této třídě jsou vybrané povinné předměty vyučovány v anglickém jazyce. Těmito předměty je kromě angličtiny samotné i prvouka, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Lektory pro tento projekt jsou proškolení rodilí mluvčí s praxí a zkušenostmi. Garantem je český učitel s požadovanou vysokoškolskou aprobací. Ve spolupráci s vedením ZŠ budeme v projektu v budoucím školním roce pracovat již čtvrtým rokem.

Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. Současná školní kurikula umožňují a podporují integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů, což CLIL plně reflektuje. Kromě toho jeho realizace přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Chcete-li se o projektu dozvědět více, navštivte web ZŠ Černošice www.zscernosice.cz nebo nás kontaktujte. Zápis do projektu je podmíněn zápisem do ZŠ Černošice