KRYŠTOF

O nás

Kolumbus Language Club (KLC) byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku italštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince.

V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky KRYŠTOF, následovanou v roce 2003 pobočkou druhou.

Anglická školka Kryštof nabízí celodenní vysoce kvalitní péči pro děti ve věku 2,5 až 7 let v bezpečném a motivujícím prostředí vedeném rodilými mluvčími.

V roce 2001 se služby KLC rozrostly o program Kryštof Club Junior, jazykovou výuku pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let též pod vedením rodilých mluvčích. Od roku 2008 nabízíme v tomto programu i přípravu ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge ESOL:YLE, KET, PET a FCE.

Program výuky angličtiny přiměřený věku dětí a kolektiv nadšených, obětavých a kvalifikovaných lektorů jsou zárukou vytvoření pozitivního vztahu k angličtině i učení.

Naše programy vycházejí z jedinečnosti každého jedince - malého i velkého. Základem našeho vzdělávacího programu podloženého nejen dlouholetou zkušeností, ale i jazykovým vzděláním obou majitelů (absolutorium na katedře germanistiky Univerzity Karlovy) je pozitivní podpora klientů v jejich jedinečnosti, u dětských klientů pak také i vytvoření pevné vazby mezi rodinou a školkou, která tuto podporu ještě umocňuje.

Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální a profesní růst a vede k samostatnosti v uvažování.

Základem pro výuku ve školkách KRYŠTOF jsou britské osnovy (Primary English Curriculum Framework), zpracované pro potřeby dětí v předškolním věku, doplněné prvky MONTESSORI pedagogiky. Nabyté vědomosti a dovednosti jsou předpokladem pro přirozený a úspěšný přechod dítěte na základní školu, a to včetně škol dvojjazyčných česko-anglických nebo mezinárodních.

Na stejném základě (PECF) je postaven i program Kryštof Club Junior. Individuální a přátelský přístup lektora odstraňuje jazykovou bariéru a motivuje snahu o rychlé porozumění a používání jazyka. Veliký důraz je od počátku kladen na četbu.

U našich dospělých klientů je naší snahou podněcovat jejich fantazii a vracet se ke znalostem z jejich pohledu už dávno zapomenutým, jejichž rozšířením tak klient začíná jazyk skutečně využívat.

Při všech našich aktivitách dbáme na ochranu životního prostředí nejen důsledným tříděním odpadů, ale i šetřením energii a používáním recyklovaných i recyklovatelných materiálů

Ředitel: Ivana Blahovcová
info@klckrystof.cz
604 204 889

Zástupce ředitele: Marcela Polová
krystof@klckrystof.cz
604 258 016