KRYŠTOF

Naši lektoři

Lektoři anglické školky Kryštof

KLC i KRYŠTOF zaměstnává nadšené a obětavé lektory, kteří dobře rozumí individuálním potřebám jednotlivých klientů, uvědomují si důležitost spolupráce s rodinami našich dětí a podporují kulturní rozmanitosti. I ostatní náš personál se zaměřuje na budování silného partnerství s rodinami nejen našich nejmenších.

KLC i KRYŠTOF podporuje profesní rozvoj svých lektorů, a to nejen formou diskusních fór a odborných seminářů pořádanými různými odborníky z oblasti jazykové výuky a předškolní výchovy a vzdělávání.

Naši lektoři dosáhli bakalářských titulů v různých humanitních oborech, jsou nositeli certifikátu TOEFL v oboru vyučování angličtiny jako cizího jazyka nebo jemu podobných. Všechny naše aktivity v této oblasti směřují k dosažení co nejvyšší úrovně vzdělání všech klientů účastnících se našich programů při zachování atraktivity formy výuky.

Naši lektoři v programech KRYŠTOF ANGLICKÁ ŠKOLKA a KRYŠTOF CLUB JUNIOR jsou dále školeni v první pomoci s cílem zajistit bezpečnost každého dítěte. Ta je pro nás prioritou.

Zaměstnáváme české lektory i lektory z různých anglicky a německy mluvících zemí. Důraz klademe nejen na již výše zmíněné vzdělání a ochotu pracovat na dalším profesním růstu, ale i předchozí zkušenosti.

Marielle

Filipíny
Marielle
Anglická školka Kryštof

Daisy

Filipíny
Daisy
Anglická školka Kryštof
KLC pro dospělé

Reese

Filipíny
Reese
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Geena

USA
Geena
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior

Erisilda

Albánie
Erisilda
Kryštof Club Junior

Silvia

Itálie
Silvia
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Ivana

Slovenská republika
Ivana
Anglická školka Kryštof
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Kim

USA
Kim
Kryštof Club Junior
KLC pro dospělé

Helena

Česká republika
Helena
KLC pro dospělé

Veronika

Česká republika
Veronika
KLC pro dospělé

Daniela

Česká Republika
Daniela
Anglická školka Kryštof

Naďa

Česká Republika
Naďa
Anglická školka Kryštof

Candice

Kanada
Candice
Anglická školka Kryštof